Verklaring van data-eerbiediging

Wij zijn Total Security Limited, handelend als PC Protect ('Total Security Limited'). De gegevens van ons bedrijf worden onderaan dit document weergegeven.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt gereguleerd volgens:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)) voor zolang het Verenigd Koninkrijk lid is van de Europese Unie of onderhevig is aan enige transitieovereenkomsten na vertrek uit de Europese Unie
 • de Data Protection Act 2018; en
 • alle overige privacygerelateerde wetten of regelgeving die het Verenigd Koninkrijk kan implementeren als gevolg van het vertrek uit de Europese Unie.

Wij zijn verantwoordelijk als 'controller' volgens de doeleinden van dergelijke wetten.

Als bedrijf streven wij ernaar om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen en te respecteren. We willen dat u erop kunt vertrouwen dat uw informatie correct wordt beschermd terwijl deze in ons bezit is.

Het onderstaande Privacybeleid legt uit hoe wij, en zorgvuldig geselecteerde derde partijen waarmee we samenwerken, de persoonlijke informatie van onze klanten en leveranciers en gebruikers van onze websites verzamelen en gebruiken. Als dit over u gaat, lees het Privacybeleid dan zorgvuldig en zorg ervoor dat u tevreden bent met de inhoud.

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als de wet ons dat toestaat. Over het algemeen gebruiken we uw persoonsgegevens alleen onder de volgende omstandigheden:

 • Als we een contract moeten uitvoeren dat wij met u zullen aangegaan of zijn aangegaan.
 • Als het nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen (of van een derde partij) en uw interesses en fundamentele rechten deze rechten niet overtreden.
 • Als wij ons moeten houden aan wet- of regelgeving.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van marketingberichten van derden aan u via e-mail of sms. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor deze activiteiten in te trekken door contact met ons op te nemen via dataprotection@pcprotect.com

Als u vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen onder de AVG, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@pcprotect.com

Privacybeleid

Persoonlijke informatie. Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van gebruikers die worden verzameld en gebruikt door Total Security Limited zoals in detail hieronder uiteengezet (de 'persoonsgegevens'). U dient ook onze Algemene voorwaarden, factureringsvoorwaarden en ons DMCA-beleid te lezen, die hierin ter referentie zijn opgenomen. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, gaat u akkoord met de regels en het beleid met betrekking tot uw gegevens waarbij u aangeeft dat u het privacybeleid heeft gelezen en begrepen.

Wijzigingen in dit privacybeleid. Van tijd tot tijd brengen we mogelijk wijzigingen aan in dit privacybeleid om wijzigingen in of vereisten volgens de wet te weerspiegele, evenals aanpassingen of updates aan de Diensten in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden. Wij zullen u informeren als een dergelijke verandering van wezenlijk belang zijn voor uw rechten onder deze privacyverklaring. Veranderingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en, tenzij om juridische redenen de verandering direct nodig is, zult u een redelijke periode voordat de verandering ingaat hiervan op de hoogte worden gesteld. Als u deze privacyverklaring niet accepteert en er niet ermee akkoord gaat, moet u geen gebruik maken van de Diensten of deze openen.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Informatie die u ons verstrekt. Als u zich aanmeldt voor een Total Security Limited-account, bewaren wij de standaard accountinformatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord- en betaalinformatie.

Informatie die we verzamelen. We verzamelen en bewaren eveneens uw persoonsgegevens terwijl u de Diensten gebruikt en telkens als u interactief bent met Total Security Limited, bijvoorbeeld als u:

 • informatie bijwerkt op het bedieningspaneel
 • met ons communiceert via telefoon of e-mail,
 • nieuwe Diensten bestelt of downloadt,
 • een licentie registreert of uw apparaat wijzigt en
 • formulieren invult op onze website.

We bewaren ook informatie over de Diensten die u koopt, zoals de activatiecode, datum van aankoop en informatie over ondersteuningskwesties.

Automatische informatie. Mogelijk verzamelen we informatie over het apparaat waarmee u toegang hebt tot de Diensten, zoals het IP-adres of andere unieke apparaatidentifcatie. Als u op een mobiel apparaat op uw account inlogt, kan dat mobiele apparaat ons ook details van uw locatie geven. Op de meeste mobiele apparaten kunt u deze functionaliteit uitschakelen.

Cookies. Total Security Limited gebruikt 'cookies' en andere technologieën om gegevens te verzamelen waarmee we het gebruik, de prestaties en de effectiviteit van onze website inzichtelijker kunnen maken en verbeteren. Cookies zijn bestanden die naar uw browser worden gestuurd en opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om algemene informatie te verzamelen over uw bezoeken aan onze website, de bestanden die u hebt aangewezen voor back-up, de configuratie van uw computer en de interactie van uw computer met de Diensten en slaan deze informatie op in logbestanden. Wij gebruiken deze informatie voor inzicht over webverkeer en downloads op onze website, zodat we de website en onze klantenservice kunnen verbeteren en de best mogelijke online ervaring kunnen bieden.

Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel om te kunnen navigeren op de website en de onderdelen ervan te kunnen gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website en onthouden welke bestanden u hebt gemarkeerd voor back-up. Zonder deze cookies kunnen de Diensten waar u om hebt gevraagd, zoals beveiliging of e-facturering, niet geleverd worden.

Prestatiecookies - Deze cookies verzamelen informatie over hoe u de website gebruikt. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden en worden alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionaliteitscookies - Deze cookies zorgen ervoor dat de website de keuzes die u maakt onthoudt, zoals de configuratie van uw computer, om zo verbeterde, meer persoonlijke functies aan te kunnen bieden.

Advertentiecookies - Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevant voor u en uw interesses zijn. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en helpen te meten hoe goed de advertentiecampagne werkt. Ze worden met onze toestemming op de website gezet door adverteerders en advertentienetwerken. Ze onthouden dat u de site hebt bezocht en deze informatie zal worden gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. We gebruiken analysegegevens en DoubleClick-cookies voor advertentiedoeleinden. U kunt zich afmelden voor de DoubleClick-cookie door naar de pagina voor afmelding bij Google-advertenties te gaan, of u kunt zich afmelden voor Google Analytics door naar de pagina voor afmelding bij Google Analytics te gaan. De website van Google bevat extra informatie over het beleid voor Adverteren op basis van interesses en locatie.

Andere technologieën - Mogelijk gebruiken we ook andere internettechologieën, zoals webbakens of pixeltags en vergelijkbare technologieën om cookies te bezorgen of te communiceren via cookies en uw gebruik van onze Diensten te analyseren. Mogelijk nemen we ook webbakens op in e-mailberichten zodat we weten dat u een e-mailbericht dat u hebt ontvangen van Total Security Limited hebt geopend.

U kunt cookies uitschakelen door de instellingen in uw browser te veranderen. Bekijk het helpmenu in uw browser voor meer informatie. Onthoud dat als u cookies uitschakelt, dit waarschijnlijk van invloed is op de werking van onze website en mogelijk hebt u geen toegang tot bepaalde gebieden van onze website of functionaliteiten of kunt u deze niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u op onze website inlogt.

We gebruiken de volgende cookies op onze website:

Naam en type cookie Doel Hoelang tot het cookie verloopt? Wettelijke basis waarop we vertrouwen
FRT:DCR (functionaliteitscookies) Fortifi-cookie om het apparaat te identificeren 1 jaar legitiem zakelijk belang
FRT:FPID (functionaliteitscookies) Fortifi-cookie om de vingerafdruk-ID van het apparaat op te slaan 1 jaar legitiem zakelijk belang
FRT:FPRINT (functionaliteitscookies) Fortifi-cookie om de versleutelde vingerafdruk van het apparaat op te slaan 1 jaar legitiem zakelijk belang
FRT:VIS (functionaliteitscookies) Fortifi-cookie om de bezoekers-ID die wordt gebruikt door Fortifi op te slaan 1 maand legitiem zakelijk belang
FRT:ADVTD (functionaliteitscookies) Informatie van gelieerden opslaan 1 jaar legitiem zakelijk belang
skip-onboarding (functionaliteitscookies) Wordt gebruikt om de onboarding-stap van de klant over te slaan Sessie legitiem zakelijk belang
PHPSESSID (strikt noodzakelijke cookies) Informatie over gebruikerssessie 1 jaar legitiem zakelijk belang
LC (strikt noodzakelijke cookies) Identificeert een aangemelde gebruiker 1 jaar legitiem zakelijk belang

Persoonlijke informatie van kinderen. De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door individuen die geen wettelijk bindend contact kunnen aangaan. Dienovereenkomstig verzamelt Total Security Limited niet doelbewust persoonlijke informatie over individuen die jonger zijn dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien jaar (18) of op een andere manier niet in staat bent om een bindend contract aan te gaan, dient u geen gebruik te maken van onze Diensten. Als Total Security Limited zich ervan bewust wordt dat er persoonlijke informatie is verzameld van iemand die minderjarig is, wordt dergelijke informatie direct verwijderd.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om u van de volgende diensten te kunnen voorzien:

 • uw account beheren,
 • u informatie sturen over de diensten (inclusief updates en aanpassingen),
 • procesbetalingen,
 • nieuwe rapporten en gegevens genereren over het van onze basis en diensten gebruikspatroon,
 • de nauwkeurigheid analyseren, effectiviteit, bruikbaarheid of populariteit van de diensten.
 • de inhoud en functies van de diensten verbeteren en
 • ons de mogelijkheid geven voor het personaliseren van de advertenties en inhoud die u op de diensten ziet.

Om dat te kunnen doen, kunnen wij persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen via bureaubladwaarschuwingen, live chat, e-mail en (als u daarvoor toestemming heeft gegeven) SMS.

Indien geabonneerd en uitdrukkelijk toegestaan door uzelf, gaat u ermee akkoord dat PC Protect van tijd tot tijd met u communiceert via sms. Het doel van deze communicatie is om uw facturering- en accountgegevensupdates te verstrekken. We geven u de kans om af te zien van communicatie via sms via een afmeldingsprocedure. Antwoord met STOP om af te zien van alle toekomstige communicatie via sms.

Als u de manier waarop wij uw gegevens gebruiken wilt veranderen, vindt u de opties hieronder. Weet wel dat als u ervoor kiest om ons bepaalde persoonlijke informatie niet te verstrekken, we de Diensten mogelijk niet aan u beschikbaar kunnen stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Automatisch beslissing nemen gebeurt als een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. Wij mogen gebruik maken van automatisch beslissing nemen onder de volgende omstandigheden:

 1. als wij u op de hoogte hebben gesteld van de beslissing en u 21 dagen hebben gegeven om deze te overwegen.
 2. om ons contract met u uit te kunnen voeren en wanneer passende maatregelen nodig zijn om uw rechten uit te voeren;
 3. onder beperkte omstandigheden, met uw expliciete schriftelijke toestemming en als deze maatregelen op hun plaats zijn om uw rechten te kunnen uitvoeren.

U zult niet worden blootgesteld aan beslissingen die een duidelijke impact hebben op u wanneer deze slechts zijn gebaseerd op geautomatiseerde beslissingen nemen, tenzij wij een rechtmatige basis hiervoor hebben en u hierover hebben ingelicht.

wij zijn niet voornemens om beslissingen over u op een geautomatiseerde manier te nemen, maar wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen als dit verandert.

Uw persoonlijke informatie

We delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen voor marketingdoeleinden. Echter, om te voldoen aan de behoeften van u als klant, moeten we mogelijk uw gegevens delen met:

 • Onze medewerkers van de klantenservice en technische ondersteuning, zoals: verwerking van onze mail, communiceren met klanten en beoogde klanten uit onze naam (inclusief via sociale media), promoties uitvoeren, zorgen voor de IT-systemen en administratieve diensten, en de ontwikkeling en verbetering van onze interne systemen en processen;
 • Competente autoriteiten (statutaire lichamen, regelgevende autoriteiten, bevoegde organen met een in de wet vastgelegde rol);
 • Andere organisaties waarmee we volgens wettelijke verplichtingen uw persoonlijke informatie moeten delen (zoals verzoeken vanwege het voorkomen en de detectie van misdaad) of waarbij ontsluiting noodzakelijk is om het eigendom, de rechten en de veiligheid van ons en ons personeel te beschermen, of om te voldoen aan enige wet, regel of overheids- of gerechtelijk bevel, -regel of -dagvaarding;
 • Als we ervoor kiezen om delen van ons bedrijf of onze middelen te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Daarnaast kunnen wij ook andere bedrijven aankopen of hiermee fuseren Als er iets binnen ons bedrijf verandert, dan kunnen de nieuwe eigenaren de gegevens op dezelfde manier gebruiken als wordt uiteengezet in dit privacybeleid.;

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u dit op elk moment intrekken. Gebruik de afmeldingslink in de e-mail die u ontvangt of door naar ons AVG-formulier te gaan.

We verwachten van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en behandelen in overeenstemming met de wet. We staan ons externe serviceproviders niet toe om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor hun eigen doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Hoe wij met u communiceren

Van tijd tot tijd sturen we u mogelijk -mails, sms'jes, desktopberichten of andere communicatie, waaronder: (1) meldingen van gedetecteerde problemen met uw Dienst; (2) meldingen betreffende het verlopen van uw account; (3) activiteitsstatusrapporten; (4) dienst- en softwareupgrade-kennisgevingen; (5) kennisgevingen betreffende nieuwe of gerelateerde Diensten van Total Security Limited (of andere serviceproviders zoals besproken in dit Privacybeleid); (6) kennisgevingen inzake verbeteringen aan de Diensten; (7) prijswijzigingskennisgevingen voor de Diensten; (8) meldingen met betrekking tot onwettelijk of ongepast gebruik; en (9) verzoeken om feedback op de Diensten.

Als u de soorten communicatie wilt wijzigen die u van ons ontvangt of zich wilt afmelden voor de ontvangst van toekomstige communicatie, kunt u dat doen. Zie onze Opties hieronder.

Hoe wij uw gegevens beschermen.

Algemeen. Total Security Limited heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om te beschermen tegen verlies, misbruik en aanpassing van uw gegevens. Persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, wordt opgeslagen in beveiligde faciliteiten met toegang die alleen beperkt is tot geautoriseerd personeel. Hoewel we in goed vertrouwen ons best doen om de persoonlijke informatie die wij verzamelen op te slaan in een veilige omgeving die niet toegankelijk is voor ongeautoriseerde gebruikers, kunnen wij geen volledige veiligheid garanderen.

Veilige betalingen. Om veilige verwerking van creditcards te waarborgen als u bij ons bestelt, worden bestellingen die via onze website plaatsvinden verwerkt via een betalingsgateway (www.fortifi.io), die werkt volgens een eigen privacybeleid. Als u ervoor kiest om de Diensten met een creditcard online te kopen of te licentiëren, zal de creditcardinformatie via een SSL (Secure Socket Layer)-versleuteling naar ons verstuurd worden. Dit is een standaard industriemethode voor het beschermen van gegevens die via internet verzonden worden. Eventueel gebruiken wij een vergelijkbare versleutelingstechnologie die in de toekomst geaccepteerd kan worden als industriestandaard als of betere versleutelingsmethode. Om meer te weten te komen over onze creditcardverwerkingsleveranciers en hun respectievelijke privacyverklaring en ander beleidsregels die van toepassing zijn wanneer u een betaling doet via hun diensten, moet u de voorwaarden van hun eigen privacyverklaringen raadplegen.

Uw opties

Communicatie via e-mail. Als u de soorten communicatie die u van ons ontvangt wilt wijzigen of zich af wilt melden voor de ontvangst van toekomstige communicatie, kunt u dat doen door uw profiel aan te passen in ons configuratiescherm, of door naar ons AVG-formulier te gaan, of door op de betreffende link te klikken in een PC Protect e-mailcommunicatie die u ontvangt.

Sms-communicatie. Als u zich wilt afmelden voor de ontvangst van toekomstige sms-communicatie, kunt u dat doen door naar ons AVG-formulier te gaan, of door de afmeldingsinstructies te volgen in een PC Protect sms-communicatie die u ontvangt.

Uw persoonlijke informatie corrigeren. U heeft toegang tot de persoonlijke informatie die we over u verzamelen via ons configuratiescherm. U kunt feitelijke fouten in uw persoonlijke informatie corrigeren via het configuratiescherm of door naar ons AVG-formulier te gaan. Lever voldoende details aan betreffende de fout. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij uit commercieel oogpunt redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij toegang geven tot uw persoonlijke informatie of deze corrigeren.

Uw gegevensbeschermingsrechten

Locatie van persoonlijke informatie en overdrachten.

Veel van onze externe partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk, waardoor voor de verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk nodig is.

Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER (indien relevant) of het Verenigd Koninkrijk verwerken, zorgen we voor een vergelijkbare mate van bescherming door minimaal een van de volgende beveiligingsmaatregelen te treffen:

 • We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan landen die een 'adequaat' beschermingsniveau voor persoonsgegevens door de betreffende autoriteit of het betreffende lichaam kunnen verstrekken.
 • Wanneer we dergelijke serviceproviders gebruiken, maken we mogelijk gebruik van specifieke contracten die goedgekeurd zijn door de relevante autoriteit of het relevante lichaam (modelclausules)
 • Wanneer we providers gebruiken die in de VS zijn gevestigd, dragen we gegevens mogelijk over aan hen als zij deel uitmaken van het Privacy Shield (of een vergelijkbare regeling) waarbij ze vergelijkbare bescherming moeten waarborgen voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen het VK en de VS; of
 • Enige andere beschermingsmaatregel die is goedgekeurd door de overheid van het VK of het Information Commissioner’s Office.

Neem contact met ons op door naar ons Hulpcentrum te gaan als u meer informatie wilt hebben over het specifieke mechanisme dat wordt gebruikt door ons bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk

Toegangsrechten, correctie, wissen en beperking

Uw rechten in verband met persoonlijke informatie. Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wet het recht op:

 • Verzoeken om toegang tot uw persoonlijke informatie (wordt ook wel een 'Data Subject Access Request', DSAR, genoemd). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Verzoeken om correctie van de persoonlijke informatie die we van u hebben. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, corrigeren.
 • Verzoeken om wissen van uw persoonlijke informatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te verwijderen of te vernietigen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen of te vernietigen waarop u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).
 • Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke informatie waarbij we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een externe partij) en er iets is met uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.
 • Verzoeken om beperking van verwerking van uw persoonlijke informatie. Op deze manier kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.
 • Verzoeken om de overdracht van uw persoonlijke informatie naar een andere partij.

Als u uw persoonlijke informatie wilt controleren, verifiëren, corrigeren of het wissen ervan wilt aanvragen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken dat we een kopie van uw persoonlijke informatie overdragen aan een andere partij, kunt u contact met ons opnemen via onze AVG-hub

Er zijn meestal geen kosten aan verbonden.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of overmatig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie aan u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen) Dit is een andere geschikte veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om het te ontvangen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand, als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft gedaan. In dat geval zullen we u hierover informeren en u op de hoogte houden.

Links en diensten van derde partijen

We kunnen voor uw gemak links aanbieden naar websites van derde partijen (collectief de 'Websites van derde partijen'). Wees voorzichtig bij het bezoeken van websites van derde partijen. De websites van derde partijen hebben aparte en onafhankelijke privacyverklaringen, termijnen en gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke websites en hun gebruik van de informatie die zij verzamelen. Wij adviseren u deze voorwaarden goed te lezen. Total Security Limited wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid op de persoonlijke informatie die u verstrekt op websites van derde partijen af.

Geschillenbeslechting

Vragen of zorgen over het gebruik of vrijgave van persoonlijke informatie dient aan ons gericht te worden op het adres hieronder. Wij zullen deze onderzoeken en proberen klachten en geschillen te beslechten betreffende het gebruik en de vrijgave van persoonlijke informatie in overeenstemming met de principes in deze privacyverklaring.

Als we uw klacht niet kunnen oplossen, kunt u de kwestie escaleren in overeenstemming met de procedure voor geschillenbeslechting zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office, de supervisie-autoriteit in het VK voor gegevensbeschermingskwesties of als u gevestigd bent in de Europese Unie, uw lokale supervisie-autoriteit.

Contactgegevens Total Security Limited

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen door een bezoek te brengen aan ons Hulpcentrum of via het hieronder vermelde adres:

Total Security Limited, handelend als PC Protect,
16-18 Barnes Wallis Road,
Segensworth,
Fareham,
PO15 5TT,
Verenigd Koninkrijk

Stap 1 Openen Zodra uw gratis download is voltooid, klikt u op 'PC Protect.exe' onderin de hoek
Stap 2 Toestaan Als erom wordt gevraagd, klikt u op 'Ja' om PC Protect toestemming te geven voor de installatie
Stap 3 Installeer De PC Protect-app wordt gelanceerd. Klik op 'Installeren' en volg de verstrekte instructies